Ordinances and Resolutions

A Resolution Enacting An Ordinance Providing For A Women’s Development Code of Nueva Ecija, and For Other Purposes
March 18, 2022
Provincial Ordinance No. 01, s. 2013 to be Known as Revised Standard Hospital Charges of the Province of Nueva Ecija
March 18, 2022
An Ordinance Granting Financial Assistance to Alternative Learning System (ALS) Graduate Who Want to Pursue College Education Providing Funds Thereof
March 18, 2022
An Ordinance Declaring Last Friday of July as the Arbor Day in the Province of Nueva Ecija
March 18, 2022
Ang Ordinance Establishing and Adopting Measures and Systems to Ensure Efficient and Effective Implementation of the Local TB Control Program of the Province of Nueva Ecija
March 18, 2022
Isang Kautusan na Nagtatakda Ng Pagkakaroon Ng Hindi Pangkaraniwang SONA na Ilalaan para sa mga Itatayong Manukan, Babuyan, At Ibang Uri ng Paghahayupan sa Lalawigan ng Nueva Ecija, at Nagtatadhana ng mga Panuntunan, Paamahala, Pagpapatupad, At Pasususog Dito Maging sa Pagpapawalang Bisa ng Lahat ng Kautusang Sasalungat Dito
March 18, 2022
An Ordinance Approving the Amendments in the Revenue Code of the Province of Nueva Ecija Particularly to the Sections of the Code
March 18, 2022
A Resolution Enacting Ordinance No. 01, s. 2017 “An Ordinance Providing For Gender And Development Code of the Province Of Nueva Ecija, And For Other Purposes”
March 18, 2022
An Ordinance Implementing The Schedule Of Base Unit Market Values For General Revision Of Real Property Assessment In The Province Of Nueva Ecija
March 18, 2022
An Ordinance Strengthening the “Child and Youth Welfare Code of Nueva Ecija” To Be Known As The “Child And Youth Welfare Code Of Nueva Ecija, As Amended”
March 18, 2022
A Resolution Re-adopting the Provincial Ordinance No. 03, s. 2012 Otherwise Known As An Ordinance Amending Certin Provisions of the Nueva Ecija Investment and Incentive Code
March 18, 2022
An Ordinance Declaring October 29th of Every Year as Nueva Ecija Indigenous Peoples Thanksgiving Day Pursuant to Proclamation Nos. 1906 and 486
March 18, 2022